Tarieven


Kosten runningtherapie

 

Aan Runningtherapie zijn kosten verbonden.
Daar staat tegenover dat het je iets van onschatbare waarde gaat opleveren!
"Het is net als iets waar je moeite voor doet: dat is meestal de moeite waard."

  • Kosten intake:  € 35,-- (vooraf aan de intake te voldoen)
  • Individuele cursus runningtherapie (1-op-1): € 50,-- per uur
  • Groepsbegeleiding runningtherapie € 25,-- p.p. per uur (max. 4 à 5 personen)
  • Individuele begeleiding bedrijven € 72,50
  • Groepscursus bedrijven, prijzen op aanvraag.
    * Alle bedragen zijn inclusief BTW

Wanneer betalen
Betaling in twee termijnen: 1e termijn vooraf aan de eerste zes weken (tussen zes en twaalf sessies, afhankelijk van de afspraken tijdens de intake) en de 2e termijn vooraf aan de aansluitende tweede periode van zes weken (tussen zes en twaalf sessies, afhankelijk van de afspraken in de tussenevaluatie). Je ontvangt daarvoor tijdig een factuur, te voldoen vóór aanvang van de eerste periode van zes weken en een factuur na de tussenevaluatie, te voldoen vóór aanvang van de tweede periode van zes weken.

 

Stoppen

Wanneer je besluit voortijdig en definitief met de cursus te stoppen zal er geen restitutie van het resterende bedrag plaatsvinden. Je krijgt dus altijd minimaal 12 en maximaal 24 sessies gefactureerd over de gehele Runningtherapie, dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken over het aantal sessies per week.

Wanneer je besluit tijdelijk de cursus te stoppen dan mag je binnen een half jaar de sessies weer hervatten, daarna vervallen de sessies zonder restitutie van het resterende bedrag.

Eenmalige sessie

Het is ook mogelijk eenmalig een Runningtherapiesessie te volgen om te ervaren of dit iets voor je is en/of omdat je meer wil weten over loopscholing, voeding, kleding, verschillende trainingsvormen enz. De kosten voor deze eenmalige looptraining zijn € 75,-- p.p. inclusief de kosten voor de intake die, voor jouw en mijn veiligheid, altijd noodzakelijk is. Wanneer je daarna besluit meerdere looptrainingen te volgen dan zijn de kosten in een open groep (max. 4 personen) € 25,-- p.p. of € 50,- voor de private 1-op-1 lessen.

 

Vergoeding

De kosten voor runningtherapie worden door sommige ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk vergoed als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Vraag het vooraf na bij je ziektekostenverzekeraar, je moet dit zelf regelen.

ONVZ  De Friesland

In sommige gevallen worden de kosten vergoed door het UWV of door je werkgever, ga tijdig in overleg met de betreffende instanties, werkgever of verzuimbegeleider. Indien je dat wenst kan ik hiervoor een ondersteunende brief opstellen en/of telefonisch geconsulteerd worden.

 

Eigen bedrijf

Heeft u een eigen bedrijf? De kosten van Runningtherapie kunt u opvoeren als aftrekpost onder ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling’. Vraag hiernaar bij uw belastingadviseur of administratiekantoor.

Persoonsgebonden budget

Wanneer u een PGB AWBZ ontvangt, is het mogelijk dat Runningtherapie hieruit bekostigd kan worden onder de noemer ‘activerende begeleiding’ of ‘vrij besteedbaar bedrag’. Vraag hiernaar bij het zorgloket van uw gemeente.