RUNNINGTHERAPIE


Wat is Runningtherapie?

Runningtherapie is het gebruik maken van (hard)lopen of sportief wandelen bij psychische klachten en stoornissen. Ik pas als runningtherapeut in deze therapie ook een aantal principes toe die gebruikt worden bij Kindful Run waardoor een sterke en positieve combinatie ontstaat tussen het preventieve Kindful Run en de curatieve Runningtherapie.

Voor wie is runningtherapie?
Runningtherapie is er voor mensen die om uiteenlopende redenen niet op eigen kracht tot bewegen komen. 

Wanneer je last hebt van depressie, burn-out, angst- en paniekaanvallen, stress, overgewicht, lusteloosheid, onbehagen en slapeloosheid is de kans groot dat runningtherapie echt iets voor jou is!  Door te gaan (hard)lopen of sportief te gaan wandelen breng je van alles bij jezelf in beweging, letterlijk en figuurlijk. Bewezen resultaten: het wordt rustiger in het hoofd, je ervaart een voldaan gevoel en plezier aan je lijf. Je gaat beter slapen, je conditie wordt beter en ervaart minder somberte en angst. Je medicijngebruik kan verminderen of wordt mogelijk zelfs overbodig. Kortom: je krijgt weer plezier in het leven en wordt actiever.

Je kunt bij Mindful2 kiezen voor Runningtherapie met individuele begeleiding of voor begeleiding in een zgn. 'small-group' van maximaal 2 à 3 deelnemers. Het lopen of wandelen wordt geleidelijk opgebouwd tot uiteindelijk een rustige, ontspannen duurloop of wandeling van minimaal 30 à 45 minuten tot een uur mogelijk is. Daar worden 12 weken voor uitgetrokken. Ideaal is als je per week 2 sessies volgt en zelf in die week nog 1x op 'eigen kracht' de loop- of wandelschoenen aantrekt. Als je er voor kiest dat je 1x/week een sessie bij mij volgt dan verwacht ik wel dat je daarnaast minstens 2x/week aan de slag gaat. In de praktijk blijkt dat je als mens zo'n drie maanden nodig hebt om het mentaal en fysiek als 'normaal' te vinden dat je beweegt, veel mensen blijven daarna ook bewegen. Kortere trajecten leiden meestal niet tot een blijvende verbetering.  Naast jouw geestelijke conditie zal ook je fysieke conditie een boost krijgen. Runningtherapie is voor elk niveau geschikt. 

Gouden regel
Als runningtherapeut leer ik je op verantwoorde wijze te bewegen door middel van loop- of wandeltraining. Natuurlijk houdt runningtherapie rekening met fysieke of psychische klachten, daar stemmen we het individuele traject ook op af. De specifieke therapeutische behandeling van fysieke en/of psychische klachten hoort thuis bij de daarvoor opgeleide professionals.  Mijn stelling en gouden regel hierbij is: 'Schoenmaker, blijf bij je leest!'

 

Samenwerken

Het kan zijn dat je via een behandelaar naar mij wordt doorverwezen, dat jijzelf je behandelaar vraagt om naar mij te worden doorverwezen of dat je via andere wegen bij mij terecht komt. Als jij daar toestemming voor geeft kan ik in overleg met jouw behandelaar een optimaal plan opstellen.

Effectief
Succesvol bewegen heeft een bewezen positief effect op je brein door neurobiologische en psychologische effecten. Wanneer we er van uitgaan dat stress de grootste gemeenschappelijke factor is bij het ontstaan van psychische klachten, is het beïnvloeden van de mate van stress het meest cruciale kenmerk van goede en effectieve runningtherapie.

Runningtherapie kan worden ingezet voor behandeling van uiteenlopende psychische problemen en klachten (zie hierboven), maar ook voor mensen die (nog) geen klachten hebben en zichzelf ten doel hebben gesteld om een betere balans te vinden tussen arbeid en rust.

Maatwerk
Voor mensen die al klachten hebben, is runningtherapie een aanvulling op de huidige behandeling. Verwijzing door een (huis-)arts of psycholoog is meestal niet vereist. Voor mensen die (tijdelijk) arbeidsongeschiktheid zijn, kan runningtherapie onderdeel uitmaken van het zogenoemde reïntegratieproces. Een bedrijfsarts of werkgever kan contact opnemen om door mij een programma op maat samen te laten stellen. Voor meer informatie en aanmelden zie het keuzemenu bovenin.


VIDEO (waar 'hardlopen' wordt genoemd wordt ook 'sportief wandelen' bedoeld)


Meer informatie over Runningtherapie: