· 

Op weg naar de Marathon des Sables

BLOG #001 MdS...
Op Facebook heb ik het al gemeld: in 2020 ga ik de Marathon des Sables (MdS) lopen! 20 maanden vanaf nu om mij op alle fronten voor te bereiden.

Even een schets: de Marathon des Sables (MdS), ofwel de marathon van het zand, is een zesdaagse  ultraloop van ongeveer 254 km, die sinds 1986 jaarlijks wordt gelopen in de woestijn van Zuid-Marokko. De loop behoort tot de zwaarste ultra-trails ter wereld.

De loop bestaat uit zes etappes die ik in zeven dagen moet lopen. De langste etappe is tussen de 80-90 km en de andere zijn tussen de 20 en 40 km lang. Het parcours wordt elk jaar opnieuw bepaald!

Ik moet mijn eigen rugzak met eten, drinken, slaapzak, etc. meenemen tijdens de etappes. Het water en de tenten worden door de organisatie geregeld.

Overdag wordt een temperatuur van 45 graden of meer bereikt en 's nachts zakt het kwik tot 5 graden Celsius. Elke deelnemer moet medisch gekeurd zijn. Elke 12 km ontvangen de deelnemers 1,5 liter water en staat een gespecialiseerd medisch team paraat.


Natuurlijk, je krijgt de reacties waarvan je van tevoren weet dát je ze krijgt. Van: "Wohww, echt heel dapper, ik volg je" tot "Als je zoiets gaat doen moet je wel gek zijn". Maar door mij bezig te houden met reacties, hoe aardig of juist onaardig ook, wordt ik geen vrienden met de woestijn..., dat ga ik dus maar niet doen!

Want zo ga ik het in mijn voorbereidingen aanpakken: ik ga de woestijn niet bedwingen, ik wil een vriend worden van de woestijn, één met de elementen. Eén met de zandbergen, de zandvlaktes en de rotsige hellingen en droge rivierbeddingen. En dat vergt een zorgvuldige, overwogen voorbereiding. 

Wie dat leuk vind kan met mij 'meereizen' in mijn voorbereidingstijd. In mijn blogs die op Mindful2.nl verschijnen zal ik verhalen van mijn overpeinzingen, mijn trainingsschema, de materialen, voeding, de vastberadenheid en de twijfel en alles wat er verder bij komt kijken. En dat is veel, heel veel...